Новости школы

Групповой чат

Бул курсту аяктоо үчүн "Жарандардын ролу жана процесске катышуусу" деген теманы бүтүрүшүңүз керек

Для прохождения данного курса необходимо завершить тему "Роль и участие граждан".