Новости школы

Групповой чат

Кыргыз тилиндеги сабактар

Саламатсызбы. Сиз жарандык лидерлик мектебинин онлайн аянтчасыздасыз.
"Мен Кыргызстандын жаранымын!" Окуу курсунун биринчи этабы сиздердин назарыңыздарга сунушталды.
1-модулдан үйрөнүп баштаңыз жана бара-бара 4-модулга өтүңүз.

Биздин ачык курстарыбызга кирүү үчүн сиздин электрондук почтаңызга логин жана пароль жөнөтүлдү.

Ийгиликтүү катышуу үчун жана модулдарга кирүү үчүн катышуучу кийинки талаптарды аткарышы керек:

1) Модулга алдын-ала тесттен өтүү.

2) Модулдун материалдары менен өз алдынча таанышуу.

3) Таанышкан тема боюнча тесттен өтүү. Кийинки темага кирүү үчун тест боюнча кеминде 30% алууга зарыл (тест суроолоруна кеминде үчтөн бирине туура жооп берүү).

4) Модулдун финалдык тапшырманы аткаруу-сунушталган тема боюнча дил-баян жазуу.

Тесттин жана дил-баяндын жыйынтыктары алынган билмдерин баалоодо эске алынат жана алардын негизинде окутуунун 2 этабына катышуучулар тандалат.

Материалдар менен таанышуу мөөнөтү: 21 июндан тартып 1 июлга чейин.